Fönsterfilm

DEKORATION Sätt personlig prägel på glasrutan med dekorationer där du själv bestämmer fönsterfilmens karaktär, med antingen förvalda mönster eller din unika design. Snyggt och skyddande.

SÄKERHET Säkerhetsfilm på glas fungerar som splitterskydd, inbrotts- och personskydd i offentliga lokaler. Det kan fästas på en glasdisk eller vid sidan av butiksentrén så att glaset inte splittras om någon går in i det. Numera är det lag på att glasrutor på allmän plats ska splitterskyddas. Glaset kan fortfarande krossas, men då i större skärvor, vilket förstås också underlättar saneringen av glasbitar.

SKYDD Skyddsfilm på glas hindrar glas från att splittras vid inbrott, skadegörelse eller olyckshändelse. Den försvårar och fördröjer intrång och fyller väl sitt syfte i butiksfönster, men används även med fördel som splitterskydd i arbetsmiljöer.

INSYNSSKYDD Insynsskyddet är en frostad folie som avskärmar och hindrar från insyn, men släpper ändå in ett behagligt dagsljus.

SOL- & VÄRMESKYDD Du sparar mycket energi, pengar och får ett bättre inomhusklimat med sol- och värmeskydd. Du behöver inte köra AC:n lika mycket och på vintern minskar kallraset i fönstren. Dessutom blir uppvärmningskostnaden lägre. Investeringskostnaden sparas in på bara tre år med rätt film.