Skydd

En skyddande åtgärd mot inbrott
Skyddsfilmen hindrar glas från att splittras vid skadegörelse eller olyckshändelse. Den försvårar och fördröjer intrång och fyller väl sitt syfte i butiksfönster, men används även med fördel som splitterskydd i arbetsmiljöer.