Säkerhet

Splitterskyddat glas i offentliga lokaler
Säkerhetsfilmen fungerar både som inbrotts- och personskydd i offentliga lokaler. Det kan fästas på en glasdisk eller vid sidan av butiksentrén så att glaset inte splittras om någon går in i det. Numera är det lag på att glasrutor på allmän plats ska splitterskyddas. Glaset kan fortfarande krossas, men då i större skärvor, vilket förstås också underlättar saneringen av glasbitar.